1. Οι τιμές περιλαμβάνουν : Συντήρηση, λάδια, λίπανση, οδικούς χάρτες
  2. Ελάχιστη Μίσθωση: Μία (1) ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας τιμής.
  3. Ηλικία Ενοικιαστού: Ελάχιστο όριο ηλικίας το 23ο έτος
  4. Άδεια Οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο
  5. Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
  6. Ασφάλεια: Στις τιμές μισθώσεως περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια προς τρίτους. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται των ζημιών του οχήματός του και το κόστος των ημερών όπου το όχημα θα χρειαστεί για την επισκευή του.
  7. Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφ’όσον δεχτεί τους φόρους της Μικτής ασφάλειας που είναι να καταβάλει επιπλέον για κάθε μέρα ενοικίασης 8 € για τις κατηγορίες A,B,C,D και 10 € για τις κατηγορίες E,F,G. Για τα μοτοποδήλατα, ATV και Buggy 5 €. Τον απαλλάσσει όμως για ζημιές άνω των 400 € για τα αυτοκίνητα και 200 € για τα μοτοποδήλατα, ATV και Buggy υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταστροφή ελαστικών και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμιά ασφάλεια.
  8. Βενζίνη:Η δαπάνη της χρησιμοποιούμενης βενζίνης επιβαρύνει τον μισθωτή.
  9. Παράδοση & παραλαβή των αυτοκινήτων: Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στα αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία.
  10. Μεταφορά με πλοίο: Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την γραπτή έγκριση από το γραφείο μας.
  11. Αναπροσαρμογές τιμών: Οι όροι και οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση μετά από σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Τ..